Veelgestelde vragen

Algemeen 

Hoe groot zijn de klassen?
Dit verschilt per niveau. Heb je leerwegondersteuning dan zit je in een kleinere klas dan in het reguliere onderwijs. In het praktijkonderwijs zijn de klassen niet groter dan 15 leerlingen. 

Hoe kun je je rooster en cijfers vinden?
We gebruiken een leerlingvolgsysteem, genaamd Magister. Rooster en cijfers zijn allemaal te vinden in dit leerlingvolgsysteem. Zodra je bij ons op school zit krijg je hier inloggegevens voor. In het praktijkonderwijs worden geen cijfers gegeven. Voor onze leerlingen wordt Magister alleen gebruikt om het lesrooster te bekijken en staat de lesstof en het huiswerk ook in Magister. 

Hoe lang zijn de lesuren?
Op school hebben wij lessen van 45 minuten voor onze leerwegen vmbo en Het Groene Lyceum. Op onze locatie van het Praktijkonderwijs hebben wij lessen van 45 minuten (dit zijn vaak blokuren van 1,5 uur). 

Wat zijn de lestijden?
Dit verschilt voor de onderbouw en bovenbouw. Deze hebben verschillende tijden en gescheiden pauzes. Het begin van het eerste uur is wel voor iedereen hetzelfde. Namelijk om 8.25 uur. Ook de eindtijd is voor iedereen gelijk, namelijk 15.20 uur. Het eerste lesuur in het Praktijkonderwijs begint om 08.30 uur.  

Hoe wordt er omgegaan met tussenuren?
We proberen zoveel mogelijk tussenuren te voorkomen. Mocht er toch een tussenuur zijn, dan wordt geprobeerd deze op te vullen met een invaldocent. 

Mag je in de pauze van het plein af?
Nee, tijdens de pauze blijf de eerste klas op het schoolterrein. Je kan in de kantine zitten of lekker buiten zijn op het plein. 

Wordt er met een laptop gewerkt?
Ja, iedere leerling heeft een eigen laptop, deze wordt door de leerling/ouder zelf aangeschaft. Hierover krijg je advies vanuit onze school. Onze ervaring is dat Chromebooks onze lesmethodes niet voldoende ondersteunen. Wij raden de aanschaf van een Chromebook dus af. Dit geldt (nog) niet voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Daar maken de leerlingen gebruik van de laptops van school, die tijdens de lessen gebruikt worden. 

Worden leerlingen ook geholpen met hoe ze moeten leren plannen en hoe ze moeten leren?
Zeker, je hebt een mentor, die helpt je daarbij. Vooral in leerjaar 1 besteden we daar veel tijd aan. 

Mijn zoon/dochter heeft dyslexie, wordt daar rekening mee gehouden?
Daar wordt zeker door alle docenten rekening mee gehouden, ook is het mogelijk om leesondersteuning te gebruiken. De dyslexiespecialist onderzoekt met je op welke ondersteuning je recht hebt. 

Kun je ook op- of afstromen?
Ja er is een mogelijkheid om op- en af te stromen. Dit gaat in goed overleg en hierbij wordt zowel gekeken naar cijfers als naar werkhouding en inzet. Dit geldt niet voor het praktijkonderwijs 

Gaan de kinderen ook op stage?
In klas 1 en 2 hebben wij geen snuffelstages, maar wel maatschappelijke stages. Die loop je in het eerste jaar gezamenlijk met de klas één dag. In klas 3 loop je ook een maatschappelijke stage, echter nu zelfstandig bij een vrijwilligersorganisatie voor minimaal 20 uur. In klas 3 en 4 zijn er periodestages; stages in perioden van 10 weken op een vaste dag in de week bij een bedrijf van jouw keuze. Per niveau verschilt het aantal perioden. In het praktijkonderwijs gaan leerlingen vanaf 15 jaar (klas 3) op stage. 

Gaan de leerlingen ook op excursie?
In klas 1 hebben we een kennismakingskamp van drie dagen op Schiermonnikoog voor de leerlingen van het vmbo en Het Groene Lyceum. Leerlingen van het Praktijkonderwijs gaan één dag met elkaar op kennismakingskamp naar Grolloo. In klas 2 gaan de leerlingen van het vmbo en Het Groene Lyceum op kamp naar Leek en de leerlingen van het Praktijkonderwijs gaan naar Center Parcs en in klas 3 is er een dag dat je gaat skiën in Winterberg en een excursie naar Amsterdam, waar in elk geval Artis wordt bezocht. In klas 4 ga je vier dagen naar het buitenland. Je kan dan kiezen uit London, Praag of als er genoeg animo is gaan we skiën. De te bezoeken buitenlandse steden kunnen jaarlijks wijzigen. De leerlingen van onze afdeling Praktijkonderwijs gaan niet op excursie naar Amsterdam. 

Wat wordt er aan sport gedaan?
De onderbouw heeft twee uren LO in de week. In klas 3 en 4 volg je ook twee uren LO in de week. Daarbij is het in deze klassen mogelijk om een keuzemodule Sport te volgen, waardoor het aantal uren LO wordt uitgebreid. Daarnaast hebben we sportdagen, doen we mee met de 4 mijl en met schoolsportcompetities zoals Olympic Moves. 

Hoe gaan jullie om met pesten?
Er wordt gewerkt met een pestprotocol. Hierin wordt er met iedereen gepraat, de pester, de gepeste, ouders, maar zeker ook de klas. Wat we vaak zien is dat de pesterijen vaak opgelost kunnen worden door de mentor. Voel je je daar niet prettig genoeg bij, dan zijn er ook twee leerlingbegeleiders die je altijd kunt benaderen en die naar je luisteren en je kunnen helpen.

Waar kunnen we informatie vinden over Terra Winsum?
Op onze website. Ook op de website van Scholenmarkt Groningen is informatie over onze school te vinden: https://www.scholenmarktgroningen.nl/scholen-in-groningen/terra-winsum. 

Hoe kan ik me aanmelden?
Je kunt je op twee manieren aanmelden. Via de basisschool of door een aanmeldingsformulier aan te vragen via winsum.voterra@terra.nl. 

Het Groene Lyceum 

Wat moet het advies zijn om toegelaten te worden tot het Groene Lyceum?
Voor het Groene Lyceum moet je minimaal TL/HAVO plus advies hebben, verder kun je natuurlijk ook met Havo en Vwo advies worden toegelaten. 

Hoe groot zijn de klassen in het Groene Lyceum?
We streven naar een maximale grootte van 30 leerlingen. 

Hoe lang duurt de opleiding het Groene Lyceum?
De opleiding het Groene Lyceum duurt 6 jaar. 

Blijven de leerlingen die het Groene Lyceum doen 6 jaar op de locatie in Winsum?
Onze leerlingen zullen de eerste 4 jaar in Winsum hun opleiding volgen. Vanaf leerjaar 5 volgen de leerlingen de opleiding op het MBO in Groningen. 

Vmbo-groen 

Wat kun je na het vmbo op Terra Winsum gaan doen?
Met een vmbo diploma van Terra ben je toelaatbaar op alle mbo's. Het mbo niveau is afhankelijk van welk niveau vmbo je hebt gedaan. Met een tl-diploma kun je ook naar de havo. Een tl-diploma kun je halen als je naast de vijf verplichte theorievakken van GL ook een zesde theorievak hebt gevolgd. 

Welke praktijkvakken geven jullie?
 In klas 1 en 2 geven we de praktijkvakken Groen (dierhouderij, bloemschikken, koken, techniek, verzorging en plant), lichamelijke opvoeding en kunstvakken. In klas 3 heb je praktijkvak Groen, lichamelijke opvoeding en KV ( kunstzinnige vorming). Naast de twee verplichte groenmodules per jaar kies je ook nog twee aparte praktische keuzevakken. 

Welke theorievakken worden er gegeven?
Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuur-/scheikunde, economie en biologie, mens en maatschappij en maatschappijleer. Als aanvulling op ons vakkenpakket bieden wij speciale modules aan, zoals Rots en Water, Sociale Media Training en het vak Project.