Aanmelden

Aanmeldproces voor klas 1

Voor het eerst vond er dit schooljaar een landelijk centrale aanmeldweek plaats van 25 tot en met 31 maart 2024. De aanmeldweek is nu voorbij. Mocht u toch nog willen aanmelden vanuit groep 8, dan kunt u contact opnemen met Terra Winsum, via 0595 44 70 70 of winsum@voterra.nl

Belangstelling voor klas 2 of klas 3?

Heeft uw zoon/dochter belangstelling om in te stromen in klas 2 of klas 3, dan kunt u een mail sturen met daarin de reden van belangstelling, leerjaar en het niveau. Wij nemen dan contact met u op.

Toelatingsbeleid

Terra heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het toelatingsbeleid. Daar kunt u er alles over lezen. Voor specifiek Terra Winsum verwijzen wij u naar het addendum, op pagina 24 van het toelatingsbeleid.