Aanmelden

U meldt uw kind aan bij Terra door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar de school. 

Zodra Terra het aanmeldingsformulier heeft ontvangen, ontvangt u daarvan een bevestiging. 


Terra plaatst uw kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of uw kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school..

Aanmeldformulier

Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u vanaf 1 december, een aanmeldformulier aanvragen bij de administratie (winsum@voterra.nl)

Bij vragen en/of twijfels kunt u uiteraard voorafgaande de aanmelding contact zoeken met Terra Winsum, via
0595 44 70 70 of (winsum@voterra.nl). 

Toelatingsbeleid

Terra heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het toelatingsbeleid. Daar kunt u er alles over lezen. 

Voor specifiek Terra Winsum verwijzen wij u naar het addendum.