Leerwegen

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit het eerste en tweede leerjaar. In de onderbouw volgen de leerlingen lessen in negen leergebieden. Een leergebied is een clustering van een aantal vakken. Daarnaast krijgen ze les in 'groene vakken', zoals plantenteelt, dierenhouderij, verwerking agrarische producten, groenvoorzieningen en bloemschikken. Heeft een leerling extra begeleiding nodig, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Dit is de extra hulp om het onderwijs in de leerwegen goed te kunnen volgen in de onderbouw.

Bovenbouw

Na de onderbouw in leerjaar 1 en 2 begint in leerjaar 3 het examenprogramma van de leerwegen. Leerlingen volgen één leerweg om daarin eindexamen te doen. Alle leerwegen zijn een goede opstap naar een vervolgopleiding in het mbo of havo. Ook zorgen wij ervoor dat er in elke leerweg genoeg afwisseling zit tussen praktijk en theorie.

Leerwegen

Afhankelijk van het niveau komen leerlingen in één van de volgende leerwegen:

Gemengde leerweg / diploma theoretische leerweg    
deze leerweg is voor leerlingen die theoretisch een behoorlijk niveau aan kunnen. Bij deze leerweg krijgen de leerlingen vijf theorievakken aangeboden in het examenjaar. Daarnaast volgen ze praktijkvakken.

Leerlingen in de gemengde leerweg kunnen in de overgang van klas drie naar vier, een extra vak als examenvak kiezen. Door ook examen in dit zesde (theorie)vak te doen, ontvangen ze bij diplomering niet alleen een diploma van de gemengde leerweg, maar ontvangen ze later ook een diploma voor de theoretische leerweg. 

Kaderberoepsgerichte leerweg
deze leerweg is meer gericht op leerlingen die theoretisch én praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen de leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkvakken.

Basisberoepsgerichte leerweg
deze leerweg is voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkvakken.

Extra lessen

Het is mogelijk om extra lessen te volgen van een andere leerweg. Er kan voor enkele vakken in een ‘hogere’ leerweg examen gedaan worden. Dit hangt natuurlijk af van de capaciteiten en interesses. De leerling vergroot hiermee de doorstroom naar een mbo-opleiding.

Ondersteuning in de leerwegen?

Op Terra Winsum is er voor leerlingen op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) aanvullende ondersteuning mogelijk. De leerling werkt dan in een kleinere groep en kan hierdoor extra aandacht krijgen van de docenten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een leerling aan door het SWV bepaalde voorwaarden (leerrendementen)voldoen. Terra Winsum besluit of een leerling hiervoor in aanmerking komt.