Het Groene Lyceum - groen onderwijs voor slimme doeners!

Hou jij er van om met je neus in de boeken te zitten maar vind je de praktijk ook fijn? Zoek je naar een leuke school met afwisselend onderwijs, waar de mensen elkaar kennen? Dan zit je bij het Groene Lyceum op je plek. Het Groene Lyceum sluit je af met een mbo-diploma op niveau 4. Daarmee kun je naar het hbo of beginnen in een beroep. Hier word je goed op voorbereid tijdens alle schooljaren. HGL is ontstaan doordat Terra zowel in het vmbo als in het mbo een behoefte zag bij leerlingen met tl/ havo, havo of havo/vwo advies naar praktijkgericht onderwijs waarmee ze kunnen doorstromen naar het hbo. Terra heeft hGL ontworpen om onderwijs te kunnen bieden dat past bij deze leerlingen. Landelijk volgden verschillende vo scholen met een vergelijkbare route. Terra telt momenteel 559 hGL leerlingen, in Nederland zijn er in totaal 1300 hGL leerlingen.

Digitaal onderwijs

Op het Groene Lyceum werk je met verschillende digitale middelen; je hebt je eigen laptop, werkt binnen een Elektronische leeromgeving en we maken gebruik van digitale schoolborden. De lesstof is dankzij deze hulpmiddelen meer afgestemd op jouw niveau en jouw interesses. Wij geloven dat je het beste leert wanneer er een juiste mix is tussen het werken uit schoolboeken en de inzet van digitale middelen.

Begeleiding

De begeleiding op het Groene Lyceum is intensief. Hier lees je er alles over.

Lees verder
hGL op het MBO

Het Groene Lyceum duurt zes of vijf leerjaren. De eerste vier leerjaren volg je op de vo vestiging. De laatste fase van het Groene Lyceum volg je op een mbo vestiging van Terra.

Lees verder