Weer naar school!

Na een lange periode van bijna alleen maar thuis werken en thuis onderwijs volgen gaan we met ingang van dinsdag 2 juni weer af en toe naar school. Wij verheugen ons daarop!

Vanuit de VO-raad en de sectorraad Praktijkonderwijs hebben we als school richtlijnen gekregen waar wij ons allemaal aan moeten houden. Deze richtlijnen komen overeen met de richtlijnen vanuit het RIVM. 

Op de portal kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen lezen hoe de verdeling van de leerlingen plaats zal vinden.