Duurzaam Terra Winsum!

In de lesprogramma’s van Terra Winsum wordt op gezette tijden aandacht besteed aan het thema duurzaamheid. Om structureel met duurzaamheid bezig te zijn, lanceerde Terra Winsum op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober het project Eco-schools.

Het project Eco-Schools is een leidraad om duurzaamheid een vaste plek op school te geven. Leerlingen worden gestimuleerd om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Stap één is het samenstellen van een Eco-team waarvan leerlingen de kern vormen. Op 10 oktober is de werving voor het team van Winsum gestart. Aan de hand van het zevenstappenplan van Eco-Schools werkt Terra Winsum toe naar het internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag.

Karin Harmelink, afdelingsdirecteur Terra Winsum: “We willen op meerdere vlakken duurzaam omgaan met ons gebouw en met de totale leeromgeving van onze leerlingen. Het project Eco-schools is hiervoor een prachtige aanpak.” Naast Terra Winsum zijn Terra Groningen en Terra Eelde ook deelnemers van het project Eco-Schools. Terra Groningen zet zich samen met studenten in om de zogeheten Groene Vlag te bemachtigen. Terra Eelde mag zich inmiddels Eco-School noemen. In juli 2017 kregen zij de Groene Vlag toegekend.