Cyberaanval bij Iddink, schoolboekenleverancier Terra

Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Hierover heeft Iddink ons na de aanval geïnformeerd. Iddink is voor onze school de leverancier van schoolboeken, (digitaal) leermateriaal en schoolspullen.

Welke gegevens zijn gelekt?
In de database van Iddink is informatie opgenomen voor de bestelling en levering van lesmateriaal. Het gaat om naam, geboortedatum, adres, woonplaats en mogelijk contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummer. Het is ook mogelijk dat informatie over de betaling (bankgegevens) opgenomen is in de database van Iddink. Er wordt uitgezocht over welke informatie de hackers beschikken, wij gaan er op dit moment vanuit dat hackers de beschikking hebben gekregen over alle informatie.  

Wat heeft Iddink tot nu toe gedaan?
De informatie had natuurlijk niet in verkeerde handen mogen komen. Iddink werkt hard aan het oplossen van het probleem en om te achterhalen welke informatie is verkregen. Zodra wij nieuwe informatie van Iddink ontvangen, informeren wij u hierover. We zullen erop aandringen dat de gegevens van onze leerlingen en ouders veilig moeten blijven.  

Wat heeft Terra gedaan?
Omdat er onbedoeld persoonlijke informatie terecht is gekomen bij personen die deze informatie niet mochten krijgen, hebben wij als school een melding gedaan van dit datalek bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat kunt u zelf doen?
Het is mogelijk dat er misbruik wordt gemaakt van de verkregen informatie, daarom waarschuwen u om alert te zijn op bijvoorbeeld phishing mails of andere manieren van misbruik waarmee hackers proberen informatie of geld van u te krijgen. Controleer of een e-mail betrouwbaar is en klik niet zomaar op een link in een e-mail die u niet vertrouwt.   

Contact
We betreuren dat dit datalek heeft plaatsgevonden. We hopen dat dit geen negatieve consequenties voor u heeft. Mocht u wel nadeel ondervinden van deze cyberaanval bij Iddink, dan kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@terra.nl.