Goed en boeiend onderwijs

Het Groene Lyceum duurt zes of vijf leerjaren. Tijdens die jaren word je voorbereid op een vervolgopleiding in het hbo. De vakken in het eerste leerjaar zijn:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Wiskunde
  • biologie &verzorging
  • nask & techniek
  • mens & maatschappij
  • kunst & cultuur
  • bewegen & sport

Leermethodes

De leermiddelen voor de algemene vakken bestaan uit methoden op havo of havo/vwo niveau van educatieve uitgeverijen. Bij de keuze van de methoden is vooral gelet op een goede aansluiting bij de didactiek van het Groene Lyceum en de mogelijke inpasbaarheid binnen de elektronische leeromgeving.

Er wordt niet alleen theorie gegeven, er is ook volop ruimte voor het ontwikkelen van praktische- en studievaardigheden; slim studeren, samenwerken, plannen en managen. Daarnaast ligt het accent op verzamelen, verwerken en presenteren van informatie. Ook zijn er projecten en opdrachten buiten de school. Lekker actief dus!

Stages

Vanaf leerjaar drie maak je tijdens stageperiodes kennis met verschillende beroepssectoren: zorg & welzijn, techniek & ict, economie & dienstverlening en de groene sector. Behalve aan kennis en vaardigheden wordt er ook aan eigen houding gewerkt. Tijdens de praktijkvorming ben je voor het diploma Manager Retail verplicht om ervaring op te doen in de detailhandel/kleinschalige groothandel. Deze stage moet op een voor de opleiding geaccrediteerd bedrijf plaats vinden. Je ontwikkelt de vaardigheden die je nodig hebt voor je mbo niveau 4 diploma en waarmee je goed voorbereid bent op het hbo.

VO/MBO vestiging

De eerste vier jaren wordt gevolgd op een Terra vo vestiging, meestal in een eigen stamlokaal. Hier wordt de theorie gegeven. Voor de praktijklessen (vooral ’s middags) of theorielessen met praktische onderdelen ga je naar het betreffende vaklokaal. Daarnaast vinden onderdelen als beroepenoriëntatie, beroepspraktijkvorming en projecten met externe relaties op andere locaties plaats. Het vijfde en zesde leerjaar wordt gevolgd op een mbo vestiging van Terra.  Afhankelijk van het tempo haal je na zes jaar of versneld na vijf jaar het diploma vmbo-diploma GL/TL én een volwaardig mbo-diploma (niveau 4, Manager Retail).

Digitaal leren

Je werkt op het Groene Lyceum met een eigen laptop vanuit een elektronische leeromgeving, waar zowel jij als jouw ouder(s)/verzorger(s) de studieplanning, ontwikkeling en resultaten op elk moment bekijken. Werken op de laptop wordt afgewisseld met leren uit de boeken.